CRYSTAL CLEAR SPEECH IN DUTCH PARLEMENT ON THE GOVERNMENT’S ANTI-FARMER POLICY (ENGLISH SUBS)

Gideon van Meijeren: “Anyone who looks at Dutch nitrogen policy without perverse interests will come to the conclusion that it is totally insane.” — Een kristalheldere toespraak in de Tweede (Slaap-) Kamer over het anti-boerenbeleid van de regering door Gideon van Meijeren: “Iedereen die zonder perverse belangen naar het Nederlandse stikstofbeleid kijkt, komt tot de conclusie dat het totaal krankzinnig is.” — Mirror mirror: https://www.youtube.com/watch?v=qE6q4w9UwSo

FVD International on YouTube: https://www.youtube.com/@ForumforDemocracy/videos

Leave a Reply