2 Replies to “FLUX WOO – EXPLORERS’ GUIDE TO SCIFI WORLD”

  1. clif_high to najlepszy analityk w sieci jakiego znam… dla mnie to wspolczesny Sokrates w swoich wywodach logicznych wyprzedza ocene sytuacyjna wszystkich znanych mi kanalow w necie… trzeba tylko rozumiec etymologie slow ktorych uzywa… on w miare rozwoju sytuacji tworzy nowe slowa albo definiuje lingwistycznie to co uzywa w wykladach… polecam

  2. Translation:
    clif_high is the best online analyst I know … for me, modern Socrates in his logical arguments is ahead of the situational assessment of all channels on the Internet known to me … you just need to understand the etymologies of the words he uses … as the situation develops, he creates new words or defines linguistically what he uses in lectures … I recommend

Leave a Reply